Om Mormor

Mormor (31) er en travl ung kunstner med rigtigt mange forskellige projekter i kog. Han bor i Aarhus og har sit atelier hjemme i sin store lejlighed på Frederiksbjerg. “Jeg fandt ud af jeg hele tiden sidder i et tog eller et fly på vej til næste opgave, så beslutningen om at flytte atelieret hjem var helt naturlig. Ud over at jeg har 2 meter til arbejdet er der kun 1,5 meter ud til køkkenet”

Det meste af min arbejdstid går med udsmykninger og samarbejder med forskellige organisationer. Ofte skal folk bruge et løft i omgivelserne i form af et vægmaleri ellers også skal de bruge et visuelt stærkt univers til formidling af viden, ideer mm.

Hvis jeg fx skal ud og lave et stort vægmaleri hos et firma eller et gymnasium kan jeg godt lide at besøge stedet før opgaven startes. På den måde får jeg en god fornemmelse for, hvilket sted der er tale om, hvem der har sin daglige gang på stedet og hvilke historier, der knytter sig til det sted.

Jeg elsker at give folk en lille aktie i værket, forstået på den måde at små bidder af deres tanker, ideer og historier kommer med ind i selve værket.

Processen med at møde en kunstner og det dialogbaserede samarbejde, der kommer ud af det, er rigtigt positiv for både processen og det færdige kunstværk.

Det betyder at fx et helt gymnasium er vildt engagerede i tilblivelsen af en ny udsmykning. Det er jo også en lidt sjovt ting at kunne tage sine børnebørn i hånden om 50 år og vise dem en lille bid af et vægmaleri, der indeholder nogle af dine inputs.

Metoden med at skabe nye unikke værker, lavet specifikt til ét sted er også meget sjovere for mig. På den måde bliver mine opgaver ved med at være nye og spændende at udføre samtidigt med at jeg lærer en masse nye mennesker at kende.